تاکید ائتلاف دولت قانون بر "به بن بست رسیدن" دولت اکثریت ملی

حیدر لامی از مقامات عالی‌رتبه ائتلاف دولت قانون
حیدر لامی از مقامات عالی‌رتبه ائتلاف دولت قانون

اربیل (کوردستان 24)- یکی از مقامات عالی‌رتبه ائتلاف دولت قانون اظهار داشت اگر دولت آینده بر اساس توافق و با حضور تمام جریان‌های سیاسی تشکیل نشود، به بن‌بست خواهد رسید.

حیدر لامی از مقامات عالی‌رتبه ائتلاف دولت قانون به کوردستان 24 گفت: اگر دولت آینده بر اساس ثقل و شمار کرسی جریان‌های سیاسی تشکیل نشود، متوجه مشکل خواهد شد. هر جریانی بر مسند قدرت تکیه دهد و طرف‌های دیگر را فراموش کند، دولتش به بن بست می‌رسد".  

ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی، 33 کرسی از 329 کرسی مجلس نمایندگان عراق را در اختیار دارد و بزرگترین جریان تشکیل دهنده چارچوب هماهنگی شیعه می‌باشد. این جریان خواهان تشکیل دولت توافقی با حضور همه جریان‌هاست، اما جریان صدر به رهبری مقتدی صدر که 73 کرسی را در اختیار دارد، بر تشکیل دولت اکثریت ملی تاکید می‌کند.

حیدر لامی همچنین اظهار داشت: خواهان حضور همه جریان‌ها در دولت هستیم. نمی‌خواهیم بی‌ثباتی سه سال گذشته را بار دیگر تجربه کنیم."

وی ضمن تکذیب هر گونه فشار دولت‌های خارجی بر جریان یا جریان‌های سیاسی عراق، گفت: ضروریست جریان‌های نماینده مردم و آنانی که کرسی مجلس نمایندگان را در اختیار دارند، در دولت آینده مشارکت داشته باشند".  

بیشتر بخوانید:

ائتلاف فتح به جریان صدر پیوست

یونامی حملات تروریستی به شعبه‌های بانک‌های کوردستان در بغداد را محکوم کرد