توافق نهایی جریان‌های اصلی سنی در مورد دولت آینده عراق

دیدار محمد حلبوسی و خمیس خنجر
دیدار محمد حلبوسی و خمیس خنجر

اربیل (کوردستان 24)- جریان‌های تقدم و عزم در مورد سهم خود از مناصب دولت آینده به توافق رسیدند و بر اساس این توافق، خمیس خنجر تنها کاندید سنی‌ها برای معاونت ریاست جمهوری عراق می‌باشد.

ائتلاف‌های تقدم به ریاست محمد حلبوسی و عزم به رهبری خمیس خنجر که به ترتیب 37 کرسی و 14 کرسی مجلس نمایندگان عراق را در اختیار دارند، بر سر مناصب دولت آینده به توافق نهایی رسیدند.

بر پایه توافق جدید، ائتلاف تقدم برای هر یک از وزارتخانه‌های دفاع، اموزش و پرورش و برنامه‌ریزی، کاندیدهای خود را معرفی می‌کند. ائتلاف عزم نیز جدا از در دست گرفتن پست معاونت رئیس جمهور، برای وزارتخانه‌های تجارت و ورزش کاندیدهای خود را به منظور اخذ رای قانونی به مجلس نمایندگان معرفی می‌کند.

در اولین نشست مجلس نمایندگان که روز 9 ژانویە برگزار شد، محمد حلبوسی با اکثریت آرا به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد.