فرمانده لشکر 80: سنگرهای خود را مستحکم کرده‌ایم

نجات علی فرمانده لشکر 80
نجات علی فرمانده لشکر 80

اربیل (کوردستان 24)- یکی از فرماندهان نیروی پیشمرگ کوردستان ضمن اشاره به تحولات امنیتی اخیر در عراق و سوریه، بر ناتوانایی عناصر داعش در حمله به سنگرهای نیروی پیشمرگ، تاکید کرد.

نجات علی فرمانده لشکر 80 به کوردستان 24 گفت: سنگرهای خود را محکم کرده‌ایم، خلاء امنیتی به حداقل رسیده و عناصر داعش توانایی حمله به سنگرهای نیروی پیشمرگ را از دست دادە‌اند".

وی همچنین اعلام داشت که علی‌رغم تدارک کامل نیروی پیشمرگ، خود را نیز برای مواجه با هر احتمال آماده کرده‌اند.