نرخ امروز ارز و طلا در بازارهای اقلیم کوردستان

١٠٠ دلار آمریکایی برابر است با ١٤٧،٩٠٠ دینار عراقی
بازار ارز در اقلیم کوردستان
بازار ارز در اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- نرخ امروز ارز و طلا در بازارهای اقلیم کوردستان.

نرخ امروز ارز:

١٠٠ دلار آمریکایی: ١٤٧،٩٠٠ دینار عراقی

١٠٠ یورو: ١٦٨،٠٠٠ دینار عراقی

١٠٠ پوند بریتانیا: ٢٠٠،١٠٠ دینار عراقی

١٠٠ لیره‌ ترکی: ١١،٠٠٠ دینار عراقی

١٠٠ هزار تومان ایرانی: ٥،٤٠٠ دینار عراقی

١ دینار اردنی: ٢،٠١٤ دینار عراقی

نرخ امروز طلا :

١ مثقال طلای ٢٤ عیار: ٤٣٧،٠٠٠ دینار عراقی

١ مثقال طلای ٢١ عیار: ٣٨٥،٠٠٠ دینار عراقی

١ مثقال طلای ١٨ عیار: ٣٢٧،٠٠٠ دینار عراقی

ب.ن