۱۰ تن از زندانیان عادی ایرانی به مقامات این کشور تحویل داده شدند

تبادل زندانیان عادی میان دولت اقلیم کوردستان و ایران بر اساس توافقات قبلی میان دولت اقلیم کوردستان و ایران و در چارچوب توافقات دولت‌های عراق و ایران صورت می‌گیرد

اربیل (کوردستان۲۴)- دولت اقلیم کوردستان ۱۰ زندانی ایرانی را برای ادامه‌ی اجرای حکم به مقامات جمهوری اسلامی ایران تحویل داد.

هیئتی از اقلیم کوردستان روز دوشنبه ۲۸ دی‌ماه در چارچوب توافق‌نامه‌ی تبادل زندانیان میان دولت عراق و دولت جمهوری اسلامی ایران، ۱۰ تن از زندانیان ایرانی محکوم در دادگاه‌های اقلیم کوردستان را برای ادامه‌ی تحمل محکومیت در زندان‌های ایران تحویل هیئت ایرانی داد.

چهارمین مرحله‌ی تبادل زندانیان با جرایم عادی میان اقلیم کوردستان و ایران با حضور هیئت‌های از دو طرف در پایانه‌ی مرزی حاج عمران انجام گرفت.

تبادل زندانیان میان دولت اقلیم کوردستان و جمهوری اسلامی ایران بر اساس توافق میان دولت اقلیم کوردستان  و  با استناد به توافق میان عراق و ایران و  مصوبه‌ی شماره ۶ سا ۲۰۱۴ مجلس نمایندگان عراق انجام گرفته است.

 

/ا.م