تاجر روسی از دست آدم ربایان نجات یافت

در عملیات مشترک نیروهای آسایش و سازمان ضد تروریسم اقلیم کوردستان
نیروهای اقلیم کوردستان تاجر ربوده شده را نجات دادند
نیروهای اقلیم کوردستان تاجر ربوده شده را نجات دادند

اربیل (کوردستان٢٤)- تاجر روسی ربوده شده، در عملیات مشترک نیروهای آسایش و سازمان ضد تروریسم اقلیم کوردستان آزاد شد.

سخنگوی سازمان آسایش اربیل اعلام کرد که نیروهای آسایش و سازمان ضد تروریسم اقلیم کوردستان، طی عملیاتی مشترک تاجر ربوده شده روسی را آزاد و آدم ربایان را دستگیر کرده‌اند.

سخنگوی سازمان آسایش، اظهار داشت؛ آدم‌ ربایان که خود را تاجر معرفی نموده و تحت عنوان معامله تاجر روسی را از بغداد به اربیل دعوت کرده‌اند، وی را گروگان گرفته و برای آزادیش از خانواده ‌او مبلغ ٢٠٠ هزار دلار باج خواسته‌اند.

خانواده تاجر روسی، کنسولگری روسیه در اقلیم کوردستان را از آدام ربایی و اخاذی مطلع ساخته و وزارت داخله دولت اقلیم بنا به درخواست کنسولگری روسیه، سازمان آسایش اربیل و سازمان ضد تروریسم اقلیم کوردستان را به آزادی تاجر ربوده شده مامور کرده است.

سخنگوی سازمان آسایش اربیل، تاکید کرد که طی عملیات مشترک و در ظرف ٤٨ ساعت، همه آدم ربایان شناسایی و دستگیر شده و تاجر روسی نیز آزاد گشته است.

ب.ن