ملا بختیار: حكم اخیر دادگاه فدرال عراق جنگ افروزی است

"دادگاه به جای صادر کردن حکم علیه اقلیم در صدد حل دیگر مشکلات عراق برآید"
ملا بختیار، عضو شورای عالی سیاسی اتحادیه میهنی کوردستان
ملا بختیار، عضو شورای عالی سیاسی اتحادیه میهنی کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- عضو شورای عالی سیاسی اتحادیه میهنی کوردستان، دادگاه فدرال عراق را به جنگ افروزی علیه اقلیم کوردستان متهم کرد.

ملا بختیار، عضو شورای عالی سیاسی اتحادیه میهنی کوردستان، طی اظهاراتی رسانه‌ای, حكم اخیر دادگاه فدرال عراق، مبنی بر غیر قانونی بودن قراردادهای نفتی اقلیم کوردستان را جنگ افروزی خواند.

وی تاکید کرد": دادگاه فدرال در شرایطی این حکم را علیه اقلیم کوردستان صادر نموده که عراق با مشکلات مختلفی دست به گریبان است و تا کنون مجلس نمایندگان نتوانسته است راه حلی برای آنها بیابد، بنابراین می‌بایست دادگاه به جای صادر کردن چنین حکمی در صدد حل دیگر مشکلات عراق برمی‌آمد".

عضو شورای عالی سیاسی اتحادیه میهنی کوردستان، ضرورت دانست که اقلیم کوردستان با تکیه بر اسناد حقوقی، قانونی بودن قراردادهای نفتی اقلیم را برای انظار عمومی منطقه و جهان روشن سازد.

ب.ن