شاخوان عبدالله: آموزش زبان کوردی در سراسر عراق به برنامه‌های درسی اضافه شود

"زبان کوردی یک زبان رسمی در سراسر عراق است"
شاخوان عبدالله، معاون رئیس مجلس نمایندگان عراق
شاخوان عبدالله، معاون رئیس مجلس نمایندگان عراق

اربیل (کوردستان٢٤)- معاون رئیس مجلس نمایندگان عراق، از وزارت آموزش و پرورش و وزارت آموزش عالی عراق خواست که آموزش زبان کوردی را به برنامه‌های درسی در سراسر عراق اضافه کنند.

شاخوان عبدالله، معاون رئیس مجلس نمایندگان عراق، به مناسبت روز جهانی زبان مادری، به مردم کوردستان و همه اقلیت‌های عراق تبریک گفت.

معاون رئیس مجلس نمایندگان عراق، اظهار داشت:" به زبان کوردی و میراث تاریخی و انسانی خود بسیار افتخار می‌کنیم و همه باید به تنوع زبانی احترام بگذارند و فرهنگ گذشت، همزیستی مسالمت آمیز، برادری و همبستگی را برای ایجاد یک جامعه مترقی تعمیق بخشند".

آقای شاخوان، از وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و آموزش عالی عراق خواست که آموزش زبان کوردی را به برنامه‌های درسی در سراسر عراق اضافه کنند، چرا که یک زبان رسمی در این کشور است.

بر اساس قانون اساسی عراق، زبان کوردی و زبان عربی زبان‌های رسمی این کشور هستند.

ب.ن