پلاسخارت: حکم دادگاه فدرال در مورد قانون نفت و گاز کوردستان پرسش برانگیز است

پلاسخارت: دادگاه فدرال در مورد قانون نفت و گاز کوردستان پرونده‌ی ١٠ پیش را به میان آورده است
جنین هنیس پلاسخارت، نماینده‌ی ویژه‌ی دبیرکل سازمان ملل در عراق فدرال
جنین هنیس پلاسخارت، نماینده‌ی ویژه‌ی دبیرکل سازمان ملل در عراق فدرال

اربیل(کوردستان ۲۴)- جنین هنیس پلاسخارت نماینده‌ی دبیر کل سازمان ملل متحد در عراق فدرال در ادامه‌ی گزارش شش‌ماهه‌ی خود به شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد حکم دادگاه فدرال عراق در خصوص قانون نفت و گاز اقلیم کوردستان این دادگاه در برهه‌ای حساس یک پرونده‌ی ده سال پیش را مطرح کرده است.

نماینده‌ی دبیر کل سازمان ملل گف: اکنون کە دولتی موقت در عراق حاکم است و طرف‌های سیاسی مشغول تشکیل دولت جدید هستند، دادگاه فدرال پرونده‌ای از ١٠ سال قبل را به میان آورده و می‌گوید قانون نفت و گاز اقلیم کوردستان را غیرقانونی است. این حکم پرسش‌های متعددی را به میان آورده است کە چرا دقیقاً در این زمان این پرونده بە میان آورده شده است؟

پلاسخارت در ادامه گفت: "می‌خواهم چند کلمه‌ی در مورد روابط بغداد و اربیل را مطرح بکنم. چنانکه می‌دانید من همیشه در حل مشکلات میان اربیل و بغداد بر روابط  مستحکم و سازنده‌ی آنان بر مبنای قانون اساسی تأکید کرده‌ام. چنانکه پیش‌تر هم گفته‌ام این موضوع مسئولیت هردو طرف است.

نماینده‌ی دبیر کل سازمان ملل در عراق در پایان این بخش از سخنانش، گفت می‌خواهم بگویم آنچه در عراق می‌گذرد، خطرناک است و احتمالاً در آینده‌ی نزدیک یا دور ثبات عراق را به خطر بیندازد. بار دیگر از همه‌ی طرف‌ها می‌خواهم بە موضوعاتی اهمیت بدهند کە در این مقطع مهم و لازم هستند. باید مشکلات از طریق تفاهم و هماهنگی حل و فصل بشوند، نه اینکه از طریق  اعمال قدرت و فشار.

بیش‌تر بخوانید:

پرزیدنت بارزانی: حکم دادگاه فدرال عراق یک حکم سیاسی است

دولت اقلیم کوردستان: حکم دادگاه فدرال عراق مبتنی بر قوانین رژیم بعث است

ملا بختیار: حکم اخیر دادگاه فدرال عراق جنگ‌افروزی است

/ا.م