هیمن هورامی: حكم اخیر دادگاه فدرال بر خلاف قانون اساسی عراق است

در نشست با سرکنسول فرانسه در اقلیم کوردستان
هیمن هورامی، معاون رئیس پارلمان کوردستان و اولیویه دیکوتینی، سرکنسول فرانسه در اقلیم کوردستان
هیمن هورامی، معاون رئیس پارلمان کوردستان و اولیویه دیکوتینی، سرکنسول فرانسه در اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- معاون رئیس پارلمان کوردستان، حكم اخیر دادگاه فدرال عراق را بر خلاف قانون اساسی این کشور دانست.

هیمن هورامی، معاون رئیس پارلمان کوردستان در نشست امروز خود با اولیویه دیکوتینی، سرکنسول فرانسه در اقلیم کوردستان، حكم اخیر دادگاه فدرال عراق مبنی بر غیرقانونی بودن قراردادهای نفتی اقلیم کوردستان را مورد انتقاد قرار داد.

آقای هورامی تاکید کرد؛ حکم دادگاه فدرال که در ١٥ فوریه در مورد قراردادهای نفتی اقلیم کوردستان صادر شد بر خلاف قانون اساسی عراق فدرال است.

پیش از این نیز پارلمان کوردستان با انتشار بیانیه‌ای، حکم دادگاه فدرال را جانب‌گیرانه و مخالف نظام فدرالی عراق توصیف کرد.

روسای چهارگانه اقلیم کوردستان نیز آن حکم را تلاش برای مخدوش کردن قانون اساسی عراق فدرال دانسته و تاکید کردند که اقلیم کوردستان به اعمال حقوق قانونی خود ادامه می‌دهد و به هیچ وجه از استحقاق‌های قانونی خود دست نخواهد کشید.

در دیدار معاون رئیس پارلمان کوردستان و سرکنسول فرانسه در اقلیم کوردستان همچنین وضعیت سیاسی کنونی اقلیم، عراق و منطقه بررسی شد.

ب.ن