فراخوان برای شرکت سرمایه‌گذاران ایرانی در نمایشگاه بین‌المللی اربیل

در تاریخ ٣ الی ٦ خردادماه ۱۴۰۱ برگزار می‌شود
نمایشگاه بین المللی اربیل فرصت مغتنم برای سرمایه گذاران ایرانی
نمایشگاه بین المللی اربیل فرصت مغتنم برای سرمایه گذاران ایرانی

اربیل (کوردستان٢٤)- سرمایه گذاران ایرانی برای شرکت در نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان، پروژه و انرژی اربیل، فرا خوانده شدند.

نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان، پروژه و انرژی اربیل که قرار است از تاریخ ٣ الی ٦ خردادماه ۱۴۰۱ در شهر اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان برگزار شود، از سوی شرکت‌های ایرانی به عنوان یک فرصت مغتنم شمرده شده و از سرمایه گذاران ایرانی درخواست کرده‌اند که در آن شرکت نمایند.

کارگزار این نمایشگاه در ایران شرکت توسعه نمایشگاهی اوژن است و برای مشارکت سرمایه گذران فراخوان منتشر نموده است.

نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان، پروژه و انرژی اربیل یکی از نمایشگاه های برتر در منطقه است که نقش چشمگیری در امر سرمایه گذاری در عراق در حال بازسازی دارد.

بازسازی عراق، فرصت مناسبی را برای متخصصین ساخت و ساز و سرمایه گذاری فراهم کرده است.

0

ب.ن