عضو رهبری پ‌ک‌ک کشور اوکراین را عروسک دست امپریالیسم نامید

جنگ روسیه و آلمان از یک هفته‌ی پیش آغاز شده و مجمع عمومی سازمان ملل ساعاتی پیش با اکثریت آراء حمله‌ی روسیه به اوکراین را محکوم کرد
ویرانی‌ ناشی از جنگ روسیە و اکراین
ویرانی‌ ناشی از جنگ روسیە و اکراین

اربیل (کوردستان ۲۴) - دوران کالکان، عضو رهبری "حزب کارگران کوردستان" (پ‌ک‌ک)، ضمن حمایت حزبش از روسیە در جنگ با اوکراین گفت که دولت اوکراین راه‌زن است و گردانندگان آن عروسک دست امپریالیسم هستند و تاوان اعمال خود را می‌دهد.

کالکان گفت کە لازم است جنگ علیه امپریالیسم تقویت بشود.

جنگ روسیه و اوکراین از یک هفته پیش آغازشده، صدها کشته و هزاران آواره برجای گذاشته است. 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد ساعاتی پیش با اکثریت آراء حمله‌ی روسیه به اوکراین را محکوم کرده و خواستار خروج نیروهای نظامی روسیه از این کشور شد.

/ا.م