٢٤٥ نفر دیگر در اقلیم کوردستان به کرونا مبتلا شدند

شمار بهبود یافتگان ٤١٩،٩٧٨ نفر اعلام شد
مرکز تست کرونا در اقلیم کوردستان
مرکز تست کرونا در اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- با شناسایی ٢٤٥ مورد جدید، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در اقلیم کوردستان، به ٤٣٣،٦٧٧ نفر افزایش یافت و شمار بهبود یافتگان ٤١٩،٩٧٨ نفر اعلام شد.

وزارت بهداشت اقلیم کوردستان، در اطلاعیه‌ شماره ٧٣٩ خود، آمار ٢٤ ساعت گذشته‌ کرونا در اقلیم کوردستان را به شرح زیر اعلام کرد:

شمار مبتلایان: ٢٤٥ نفر

شمار بهبود یافتگان: ٤٧٧ نفر

شمار جانباختگان: ٤ نفر

به این ترتیب، آمار تا کنونی کرونا در اقلیم کوردستان عبارت است از:

شمار مبتلایان: ٤٣٣،٦٧٧ نفر

شمار بهبود یافتگان: ٤١٩،٩٧٨ نفر

شمار مبتلایان بستری شده: ٦،٣٠٥ نفر

شمار جانباختگان: ٧،٣٩٤ نفر

ب.ن