درخواست از سرگرفتن پرواز مابین اربیل و دیاربکر

استاندار اربیل از بازرگان و شرکت‌های ترکیه برای سرمایه‌گذاری در اقلیم کوردستان دعوت کرد
سخنرانی امید خوشناو در اولین نمایشگاه گردشگری و آشپزی مزوپوتامیا
سخنرانی امید خوشناو در اولین نمایشگاه گردشگری و آشپزی مزوپوتامیا

اربیل (کوردستان ٢٤) – امید خوشناو استاندار اربیل ضمن دعوت از بازرگانان ترکیه برای سرمایه‌گذاری در اقلیم کوردستان، خواهان از سر گرفتن پرواز مابین اربیل و دیاربکر شد.

پنج‌شنبه ٤ فروردین (٢٤ مارس) اولین نمایشگاه گردشگری و آشپزی مزوپوتامیا در دیاربکر ترکیه برگزار شد. هیئت اقلیم کوردستان به ریاست امید خوشناو متشکل از بخش گردشگری و اتاق بازرگانی استان‌های اربیل و دهوک در این نمایشگاه  حضور دارند.

استاندار اربیل از بازرگان و شرکت‌های ترکیه برای سرمایه‌گذاری در اقلیم کوردستان دعوت کرد و اظهار داشت که در چارچوب قانون سرمایه‌گذاری، بهترین فرصت سرمایه‌گذاری در اقلیم کوردستان مهیا شده است.

همچنین امید خوشناو از مونیر کارال‌اوغلو استاندار دیاربکر درخواست کرد که پرواز مابین اربیل و دیاربکر دوبارە آغاز شود و بر آمادگی دولت اقلیم کوردستان را در این امر تاکید کرد. آقای خوشناو گفت: شروع مجدد پرواز مابین اربیل و دیاربکر منجر به ارتقاء سطح راوبط بازرگانی میان ترکیه و اقلیم کورستان خواهد شد و شهروندان از آن سود خواهند برد.

 وی استاندار دیاربکر را به اقلیم کوردستان دعوت کرد و ابراز امیدواری نمود که آقای کارال‌اوغلو نخستین مسافر پرواز مابین اربیل و دیاربکر باشد.