فراکسیون صدر: فردا بزدل و جسور مشخص می‌شود

"عراقی‌ها می‌دانند چه کسی از عراق حمایت می‌کند و چه کسی میل به جریان‌های خارجی دارد"
حسن عزاوی رئیس فراکسیون صدر در مجلس نمایندگان عراق
حسن عزاوی رئیس فراکسیون صدر در مجلس نمایندگان عراق

اربیل (کوردستان ٢٤) – حسن عزاوی رئیس فراکسیون صدر در مجلس نمایندگان عراق پیامی در مورد نشست آتی مجلس منتشر کرد و اظهار داشت که " فردا بزدل و جسور مشخص می‌شود".

حسن عزاوی در توئیتی نوشت که فردا معلوم می‌شود چه کسی زندگی آنان را حفظ می‌کند و چی کسی زندگی آنان را می‌گیرد، معلوم می شود چه کسانی از اصلاحات حمایت می‌کنند و چه کسانی اخلاص می‌کنند.

بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی مجلس نمایندگان عراق، ساعت ١١ شنبه ٦ فروردین نشست مجلس برای انتخاب رئیس‌جمهور برگزار می‌شود. پس از انتخاب رئیس‌جمهور، وی از بزرگترین ائتلاف مجلس می‌خواهد نامزد خود برای احراز پست نخست‌وزیران معرفی و سپس کابینه دولت را تشکیل دهد.

توئیت آقای عزاوی خطاب به نمایندگان چارچوب هماهنگی شیعه و بخصوص نمایندگان مستقل در مجلس نمایندگان عراقی می‌باشد.

بر طبق قانون باید ٢٢٠ نماینده از ٣٢٩ نماینده مجلس در نشست روز شبنه حضور یابند. اکنون نمایندگان مستقل مجلس که در حدود ٤٠ تا ٥٠ کرسی را در اختیار دارند، می‌توانند کفە ترازو را به سود یکی از دو جبهه اصلی مجلس تغییر دهند.

رئیس فراکسیون صدر در مجلس نمایندگان در توئیت خود اظهار داشت که فردا معلوم می‌شود چه کسی عراقی اصیل و چه کسی وابسته است. وی نوشت: عراقی‌ها می‌دانند چی کسی خود را با پول می‌فروشد و چه کسی با عراق ثروتمند می‌شود، عراقی‌ها می‌دانند چه کسی از عراق حمایت می‌کند و چه کسی میل به جریان‌های خارجی دارد".

جریان‌های شیعه و کورد به دو جبهه چارچوب هماهنگی شیعه و نجات وطن تقسیم شدند. چارچوب هماهنگی شیعه که نوری مالکی نخست‌وزیر اسبق عراق از بارزترین چهرهای آنست به جبهه متمایل به سیاست‌های ایران در عراق معروفند و در صفوف حشد شعبی نفوذ فراوانی دارند. ائتلاف نجات وطن متشکل از جریان صدر، پارت دموکرات کوردستان و ائتلاف سیاده بر تشکیل دولت اکثریت ملی و "نجات وطن" تاکید دارند.

چارچوب هماهنگی شیعه متشکل از شش جریان شیعه در تلاش برای شکست نشست آتی مجلس و ائتلاف نجات وطن در تلاش برای برگزاری نشست می‌باشد. ائتلاف نجات وطن ریبر احمد را برای احراز پست ریاست‌جمهوری عراق و جعفر صدر را برای احراز پست نخست‌وزیران معرفی کرده است.