مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران: تا یک قرن دیگر می‌توانیم نفت و گاز صادر کنیم

اکنون تولید و فروش نفت ایران تحت تحریم آمریکا قرار دارد
.
.

اربیل (کوردستان۲۴)- محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران می‌گوید ایران می‌تواند یک قرن دیگر نفت و گاز تولید کند.

خجسته مهر، می‌گوید ایران دارای حدود ۱۵۷ میلیارد بشکه ذخایر قابل استحصال و حدود ۳۳ تریلیون مترمکعب ذخایر گاز است.

اکنون نفت و گاز و محصولات پتروشیمی ایران تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد. پیش از آن هم سرمایه‌گذاری بزرگ در صنایع نفت و گاز ایران مشمول تحریم‌های ایالات متحده قرار داشت.

خجسته مهر می‌گوید،  "با این شرایطی که داریم و با این شیوه‌ای که در حال تولید هستیم حداقل یک قرن دیگر می‌توانیم نفت و گاز را تولید کنیم".

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به مقدار تولید و صادرات نفت ایران حال حاضر اشاره نکرده است.

/ا.م