بازگشت نخست‌وزیر اقلیم کوردستان از سفری پر ثمر

"هدف و آرمان سیاست خارجی انگستان، وجود دولت اقلیم کوردستانی قدرتمند در منطقه است"

اربیل (کوردستان ٢٤) – مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان پس از سفر چند روزه خود به انگلستان و دیدار با مقامات عالی‌رتبه این کشور، به کوردستان بازگشت.

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان عصر روز جمعه ٢٢ آوریل به سفر چند روزه خود پایان داد و به اربیل پایتخت اقلیم کوردستان بازگشت.

روز دوشنبه ١٨ آوریل نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در راس هیئتی وارد لندن پایتخت انگلستان شد. وی در سفر خود با هر یک از بوریس جانسون نخست‌وزیر انگلستان، وزیر دولت در امور آسیا و خاورمیانه، وزیر انرژی و تجارت، وزیر آموزش و پرورش، وزیر امور خارجه انگلستان و چندین مقام عالی‌رتبه این کشور دیدار کرد.

کنسولگری انگلستان در اربیل، روز جمعه ٢٢ آوریل در بیانیه‌ای با اشاره به سبک استقبال از مسرور بارزانی و تیم همراهش، بر روابط دوجانبه اربیل و لندن در زمینه‌های آموزشی، امنیت، بهداشت و سلامت و زمینه‌های دیگر تاکید کرد.

در بیانیه اظهار شد "استقبال از مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در انگلستان، بسیار نایاب بود و چندین موضوع مورد گفتگو و بررسی قرار گرفت".

گاری کنت عضو پارلمان انگلستان با اشاره به سفر اخیر مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان به لندن اظهار داشت که کوردها موقعیت حائز اهمیتی در پرونده سی سال گذشته وزارت امور خارجه انگلستان را دارند.

وی در مصاحبه‌ای با کوردستان ٢٤ تاکید کرد که "هدف و آرمان سیاست خارجی انگستان، وجود دولت اقلیم کوردستانی قدرتمند در منطقه است".