تاکید آمریکا بر ادامه حمایت از نیروی پیشمرگ

اربیل (کوردستان ٢٤) – دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور عراق و ایران، با اشاره به روابط مستحکم واشنگتن با اربیل، بر حمایت همه‌جانبه دولتش از نیروی پیشمرگ تاکید کرد.

جنیفر گاویتو دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در مورد اوضاع سیاسی عراق گفت: تمامی تلاش ما در راستای تشکیل دولت آینده عراق، اتحاد کوردها و زندگی مرفه با شهروندان عراقی در چارچوب عراق فدرال می‌باشد.  

خانم گاویتو در مورد انرژی به کوردستان ٢٤ گفت: ما بر اهمیت انرژی برای اقتصاد عراق و اقلیم کوردستان آگاهیم و از عراق دمکراتیک و یکپارچه حمایت می‌کنیم.

دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور عراق و ایران اظهار داشت "می‌خواهیم به این نتیجه برسیم که ارتش عراق و نیروی پیشمرگ توانایی رویاروی و نبرد با ترور را دارند، ما به حمایت همه‌جانبه خود بخصوص در امور اصلاحات در این بخش ادامه می‌دهیم".