عراق شُش و تنفس ایران است

انتفاض قنبر: 

اربیل (کوردستان ٢٤) - انتفاض قنبر رئیس موسسه مستقبل که مرکز آن در واشینگتن آمریکا است، ایران را به عنوان عامل اصلی به بن‌بست رسیدن روند سیاسی برای تشکیل دولت آتی عراق توصیف کرد. وی در گفتگوی با کوردستان ٢٤ بر این باورست که "عراق شُش و تنفس ایران است و به همین دلیل وجود دولتی قدرتمند در بغداد که علیه تعرضات ایران باشد، باب طبع تهران نیست.

 

متن مصاحبه کوردستان ٢٤ با انتفاض قنبر رئیس موسسه مستقبل در واشنگتن آمریکا:

کوردستان ٢٤: منشاء مشکلات حکمرانی در عراق و دلایل آن چیست؟

انتفاض قنبر: نقش ایران در عراق، منشاء به بن‌بست رسیدن روند سیاسی در این کشور است. تهران مانع تسریع در روند دولت اکثریت ملی و انتخاب رئیس‌جمهور می‌باشد. جریان‌هایی که پیشتر در راس هرم قدرت بودند، اکنون در آخرین انتخابات مجلس نمایندگان عراق شکست خوردند و میلی مبنی بر اپوزسیون بودن ندارند.

کوردستان ٢٤: سفیر پیشین جمهوری اسلانی ایران در عراق آشکارا اعلام کرد که تهران آماده حل مسائل سیاسی خود با عراق و خارج کردن عراق از این بن‌بست سیاسی است، تحلیل شما در مورد این اظهارات چیست؟

انتفاض قنبر: ایران بخشی از مشکلات عراق است نه بخشی از راه حل. ایران می‌خواهد که از عراق از لحاظ اقتصادی، خاک و صادرات اسلحه به مقصد کشورهای دیگر، سوءاستفاد کند. عراق شش و تنفس ایران است، به همین دلیل دولتی قدرتمند در بغداد که در برابر این تعرضات مقاومت کند، باب طبع تهران نیست. دولت عراق بخشی از گاز مایحتاج خود را از ایران تامین می‌کند، اگر دولتی قدرتمند در بغداد حاکم باشد، دیگر نیازی به گاز ایران نیست. به همین دلایل دولت تهران همیشه در راستای سر کار آمدن دولتی ضعیف در عراق کار می‌کند و از این راه در تلاش برای رسیدن به اهداف خود می‌باشد. ایران می‌خواهد رئیس‌جمهور عراق در خدمت منافع تهران باشد.

کوردستان ٢٤: چرا شیعیان اکثریت ملی را قبول ندارند؟

انتفاض قنبر: زیرا اکثریت ملی شبح مذهب‌گرایی را از عراق دور می‌کند. تهران مذهب را به دستاویزی برای کنترل عراق تبدل کرده است. نوری مالکی در سال ٢٠١٣ در تلاش برای دولت اکثریت ملی بود، اما اکنون کاملا مخالف آن است. حتی خود شیعیان نیز اکثریت عراق را در اختیار ندارند. شیعیان ٤٥ تا ٥٠ درصد کرسی‌ها مجلس نمیایندگان را در اختیار دارند و به همین دلیل نمی‌توانند دولت اکثریت را تشکیل دهند. کوردها در روند سیاسی عراق نقشی مهم ایفاء می‌کنند. پرزیدنت بارزانی نقش مهمی در تدوین قانون اساسی عراق داشته است. کوردها نماینده تنها تجربه موفق عراق هستند. اکنون نمی‌توان اربیل را به شهرهای دیگر عراق مقایسه کرد، زیرا ٢٠ سال از تمام شهرهای دیگر جلوتر است.  

کوردستان ٢٤: به نظر شما مشکلات عراق به دلیل اجرا نکردن قانون اساسی این کشور می‌باشد؟

انتفاض قنبر: قانون اساسی عراق در مقایسه با قانونی اساسی کشورهای همچون اردن، مصر، سوریه و ایران و بسیار بهتر است. مشکل از قانون اساسی نیست، بلکه مشکل از اجرا نکردن قانون اساسی می‌باشد. رجال سیاسی شیعه قانون اساسی را به خدمت در راه رسیدن به قدرت گماشته‌اند. آنان مخالف مفادی هستند که در خدمت ملت عراق می‌باشند. طبق قانون اساسی عراق مفسدین و تروریستان حق مشارکت در روند سیاسی کشور را ندارند. ما و پرزیدنت بارزانی هم خواست اجرا کردن قانون اساسی را داریم و این تنها راه صحیح می‌باشد. قانون اساسی به مثابه یک توافقنامه اجتماعی و سیاسی می‌تواند تمام مشکلات عراق را حل کند. مرجعیت نجف نیز به قانون اساسی رای موفق دادند و از آن حمایت کردند. هیچ راه حلی به جز اجراکردن قانون اساسی عراق وجود ندارد.

کوردستان ٢٤: پس از عید فطر مدت زمان تعین شده از سوی مقتدی صدر برای چارچوب هماهنگی شیعه به پایان میهرسد، اوضاع چگونه تغییر می‌کند؟

انتفاض قنبر: مقتدی صدر نشان داد که فردی دانا است، همزمان پرزیدنت بارزانی نیز درهای خود را بروی کسی نبست و با نوری مالکی دیدار کرد. توافق باید بر اساس موضوعی پسندیده و روا باشد. چارچوب هماهنگی شیعه به دلیل بازنده بودن خود، از جریان‌های دیگر درخواست عقب کشیدن از حقوق و موفقیت خود را دارد. این مذاکره نیست. حمله موشکی به اربیل و ایجاد تنش از طریق عناصر حزب کارگران کوردستان (پ. ک. ک) به منظور فشار حداکثری علیه اقلیم کوردستان، به هیچ عنوان در راستای مذاکره نیست و آشکارا چیزی جز تعرض نام ندارد.