معترضان خواستار ممنوعیت حضور شبه‌نظامیان در سنجار شدند

ساکنان بخش حطین در سنجار در تظاهراتی خواستار عدم مشارکت هرگونە گروه مسلحی خارج از چارچوب دولت در دستگاه اجرایی منطقە خود شدند
تظاهرات ساکنان بخش حطین در سنجار
تظاهرات ساکنان بخش حطین در سنجار

اربیل (کوردستان ٢٤) - ده‌ها معترض از ساکنان منطقه سنجار استان نینوا عراق، روز جمعه از دولت فدرال خواستند تا از حضور هر گروه مسلح غیرقانونی در دستگاه اجرایی جلوگیری کند.

ساکنان بخش حطین در سنجار در تظاهراتی خواستار عدم مشارکت هرگونە گروه مسلحی خارج از چارچوب دولت در دستگاه اجرایی منطقە خود شدند.

تظاهرات‌کنندگان تایید کردند که درگیری‌های بین نیروهای ارتش و شبه‌نظامیان وفادار به حزب کارگران کوردستان (پ.ک.ک) در نزدیکی محل سکونت آنها رخ داده است و این باعث ترس شدید آنها و خانواده‌هایشان شده است.

روز دوشنبه هفتە گذشته، درگیری‌های مسلحانه بین نیروهای ارتش عراق و افراد مسلح یگان‌های محافظت از شنگال (ی.ب.ش) در سنجار رخ داد. دولت عراق خواهان عدم فعالیت (ی.ب.ش) وفادار به حزب کارگران کوردستان در این مناطق می‌باشد.

دولت اقلیم کوردستان از آواردە شدن حدود ٧٠٠ خانوادە در پی درگیری‌های اخیر میان ارتش عراق و شبه‌نظامیان وفادار به حزب کارگران کوردستان خبر داد.

دولت‌های بغداد و اربیل بر سر عادی‌سازی اوضاع شنگال (سنجار) بە توافق رسیدە‌اند، اما تاکنون این توافق‌نامە اجرا نشدە است. حضور مسلحین پ. ک. ک در سنجار، خلاف این توافقنامە می‌باشد.

پ.ک.ک زمانی که در تابستان ٢٠١٤ سازمان تروریستی داعش به این منطقه حمله کرد، یگان‌های حفاظت از شنگال را در این مناطق مستقر کرد.