طالبان فرمان داد زنان افغانستانی در حضور مردان برقع بپوشند

طالبان به زنان دستور داد اگر کار مهی در بیرون ندارند از خانه‌هایشان خارج نشوند

 

اربیل (کوردستان ۲۴)- هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان روز شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱،  طی فرمانی اعلام کرد که همه زنان افغانستان باید در امکان عمومی برقع بپوشند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه به دنبال فرمان رهبر طالبان زنان افغانستان باید در اماکن عمومی سرتاپای خود را بپوشانند.

در این فرمان آمده است: "زنانی که نه خیلی جوان هستند و نه خیلی پیر، در مواجهه با مردی که از اعضای خانواده‌شان نیست، باید چهره‌ی خود را بپوشانند" تا باعث تحریک نشود و اگر کار مهمی در بیرون ندارند، "بهتر است در خانه بمانند".

با صدور این فرمان از سوی هبت‌الله آخوندزاده، سخت‌ترین محدودیت بر آزادی زنان افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت در ماه اوت، اعمال می‌شود.

طالبان پس از به‌دست گرفتن قدرت در اواسط ماه اوت و با پایان دادن به ۲۰ سال حضور نظامیان آمریکایی و متحدانش در افغانستان، وعده داده بودند که این بار از خود انعطاف نشان خواهد داد، اما به وعده‌های خود عمل نکردند.

/ا.م