یکی از اعضای شاخه‌ی نظامی جریان صدر در استان میسان ترور شد

این عضو سرایا السلام براثر اختلاف سیاسی با یک گروه مسلح دیگر کشته شده است
عباس دنیار شویلی از توسط افراد ناشناس کشته شد
عباس دنیار شویلی از توسط افراد ناشناس کشته شد

اربیل (کوردستان ۲۴)- به گزارش منابع امنیتی یکی از فرماندهان "سرایا السلام" (شاخه‌ی نظامی جریان صدر) به رهبری مقتدی صدر در حمله‌ای مسلحانه در استان میسان جنوب عراق ترور شد.

این عضو سرایا السلام  به نام " عباس دینار شویلی" در اثر تیراندازی از سوی افراد مسلح ناشناس  در منطقه‌ی "حی الحسین جدید" مرکز میسان شده است.

بر طبق گزارش‌ها، عباس دینار شویلی پیش‌تر با یک گروه مسلح دیگر اختلاف داشته است

پیش از این نیز اعضای گروه‌های مسلح در اثر اختلافات سیاسی در این منطقه به قتل رسیده‌اند.

/ا.م