سخنگوی پارت دمکرات کوردستان: هیئت "ائتلاف نجات میهن گفتگوها را با دیگر جریان‌های سیاسی از سر خواهد گرفت

جریان‌های سیاسی بعد از برگزاری انتخابات سال گذشته تاکنون برای انتخاب رئیس‌جمهور و تشکیل دولت جدید به اجماع نرسیده‌اند

اربیل (کوردستان ۲۴)– محمود محمد، عضو دفتر سیاسی و سخنگوی پارت دمکرات کوردستان روز یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ پس از تشکیل نشست رهبری پارت دمکرات کوردستان بر ادامه‌ی تلاش‌ها برای از آغاز گفتگوها برای تشکیل دولت جدید عراق سخن گفت.

سخنگوی پارت دمکرات کوردستان، در پاسخ به خبرنگاران در خصوص ادامه‌ی تلاش برای خروج از به نبست تشکیل دولت جدید عراق گفت، به‌زودی پس از گفتگو با جریان صدر و هم‌پیمانان سنی هیئت مشترکی را برای گفتگو با دیگر جریان‌های سیاسی تشکیل خواهند داد و هیئت مذکور با دیگر ائتلاف‌ها و جریان‌های سیاسی عراق برای خروج زا به نبست کنونی وارد گفتگو خواهد شد. 

جریان‌های سیاسی عراق در پی گذشت بیش از۶ ماه از برگزاری انتخابات سراسری  تاکنون نتوانسته‌اند بر سر انتخاب رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر به توافق برسند. 

/ا.م