آمریکا: برای تبدیل اقلیم کوردستان به یک اقلیم مرفه به حمایت‌های خود ادامه می‌دهیم

"معتقدیم که بخش خصوصی موتور محرکه توسعه اقتصادی در هر کشور است"
رابرت پالادینو، سرکنسول ایالات متحده در اربیل
رابرت پالادینو، سرکنسول ایالات متحده در اربیل

اربیل (کوردستان٢٤)- سرکنسول ایالات متحده در اربیل، تاکید کرد که آمریکا با هدف تبدیل اقلیم کوردستان به یک اقلیم مرفه به حمایت‌های خود ادامه می‌دهد.

رابرت پالادینو، سرکنسول ایالات متحده در اربیل، با حضور در سیمینار جوانان کارآفرین اقلیم کوردستان، طی ایراد سخنانی، اظهار داشت که کشورش به همکاری‌ها با جوانان کارآفرین کورد ادامه می‌دهد.

وی افزود که آمریکا از پیشرفت بخش خصوصی در اقلیم کوردستان و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان کورد حمایت می‌کند "چرا که معتقدیم بخش خصوصی موتور محرکه توسعه اقتصادی در هر کشور است".

وی تاکید کرد که جوانان نقش موثری در پیشرفت کسب و کار در اقلیم کوردستان دارند و کشورش با هدف تبدیل اقلیم کوردستان به یک اقلیم مرفه به حمایت‌های خود ادامه می‌دهد.

ب.ن