انتقاد شدید از رئیس‌جمهور عراق؛ "ملت کورد به احکام دادگاه فدرال التزام نکند"

رئیس‌جمهوری صلاحیت متوقف کردن حکم دادگاه و حتی انحلال دادگاه را هم دارد
محمد حاجی محمود دبیر حزب سوسیالیست کوردستان
محمد حاجی محمود دبیر حزب سوسیالیست کوردستان

اربیل (کوردستان ٢٤) – محمد حاجی محمود دبیر حزب سوسیالیست کوردستان ضمن ابراز نگرانی از احکام اخیر دادگاه فدرال عراق و درخواست رد تمامی این احکام از سوی ملت کورد، تاکید کرد که رئیس‌جمهوری عراق قدرت برکناری اعضاء دادگاه و متوقف کردن احلام دادگاه مذکور را دارد.

دبیر حزب سوسیالیست کوردستان در مصاحبه‌ای با کوردستان ٢٤ با اشاره به توافق میان مرحوم جلال طالبانی رئیس‌جمهور و نوری مالکی نخست‌وزیر وقت عراق مبنی بر صلاحیت دولت اقلیم کوردستان برای استخراج و فروش نفت، گفت: اظهارات رئیس‌جمهوری مبنای قانونی دارند، رئیس‌جمهور محافظ قانون اساسی است.

محمد حاجی محمود اظهار داشت: قضات دادگاه فدرالی از سوی رئیس‌جمهور انتصاب می‌شوند و می‌تواند آنان را برکنار کند. رئیس‌جمهوری صلاحیت متوقف کردن حکم دادگاه و حتی انحلال دادگاه را هم دارد.

وی همچنین گفت: نباید اقلیم کوردستان پایبند احکام صادره از سوی دادگاه فدرال عراق شود. این موضوعی حیاتی است و کوردها باید به فکر فروش نفت و انرژی خود باشند.

دبیر حزب سوسیالیست کوردستان ضمن انتقاد از سکوت رئیس‌جمهور عراق در برابر احکام صادره از سوی دادگاه فدرال و سکوت دادگاه مذکور در مورد جنایاتی که متوجه ملت کورد شده، گفت: ما کوردها نباید به هیچ یک از احکام دادگاه فدرال ملتزم باشیم.