ایجاد پاسگاه‌های جدید در نزدیکی مرز اقلیم کوردستان و ترکیه

پاسگاه جدید "دائمی و ثابت خواهد بود"
نیروی مرزبانان عراق
نیروی مرزبانان عراق

اربیل (کوردستان ٢٤) – نیروی مرزبانان عراق صبح روز شنبه ٢٤ اردیبهشت (١٤ مه ٢٠٢٢) یک پاسگاه نظامی جدید در یکی از روستاهای نزدیک مرز اقلیم کوردستان و ترکیه ایجاد کردند.

پاسگاه جدید در نزدیکی روستای "هروری" در منطقه "برواری بالا" در منطقه "کانی ماسی" بخش مرزی شهرستان آمدی از توابع استان دهوک قرار دارد.

یک منبع نیروی مرزبانی به کوردستان ٢٤ گفت که این پاسگاه جدید "دائمی و ثابت خواهد بود" و بدین ترتیب پاسگاه‌های این نیرو در منطقه برواری بالا به ٣٠ پاسگاه افزایش یافتە است.

این منبع که خواست نامش فاش نشود، افزود: هدف از ایجاد این پاسگاه‌ها، بیرون راندن شبه‌نظامیان حزب کارگران کوردستان (پ. ک. ک) از این منطقه مرزی است که بهانه‌ای برای هجوم نیروهای ترکیه به خاک اقلیم کوردستان می‌شود.