رئیس اقلیم کوردستان شصتمین سالگرد تأسیس اتحادیه‌ی معلمان کوردستان را تبریک گفت

معلمان دلسوز در روزهای سخت دربرابر همه‌ی چالش‌ها مقاومت کردند

اربیل (کوردستان ۲۴)- نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان روز یکشنبه ٢٥ اردیبهشت ١٤٠١ درپیامی بە مناسبت شصتمین سالروز تأسیس اتحادیه‌ی معلمان کوردستان، با اشاره بە فداکاری‌های معلمان در برهه‌های مختلف، تأکید کرد کە از همه‌ی خواسته‌های معلمان در جهت ایجاد رفاه برای آنان حمایت می‌کند. 

متن پیام رئیس اقلیم کوردستان بە این شرح است:

"شستمین سالگرد تأسیس اتحادیه‌ی معلمان کوردستان را به گرمی بە همه‌ی معلمان کوردستان تبریک می‌گویم و پیروزی آنان را خواستارم. در اوج احترام و تقدیر نقش مهم و مقدس معمان و تلاش و کوشش آنان برای یادگیری، پرورش و تربیت نسل‌های کنونیو آینده‌ی کوردستان تقدیر می‌نماییم.

احساس مسئولیت، آمادگیو نقش پیش‌قراولانە‌ی معلمان برای آموزش و تربیت افراد در روز‌های سخت مبارزاتی و در فضای آزاد کنونی هم مایە تحسین و قدردانی است. معلمان دلسوز کوردستان در روزگارهای سخت در برابر این همه چالش‌ها مقاومت کردند و وظیفه‌ی مقدس آموز و پرورش را ادامه‌ دادند.

نسل‌های کنونی و آینده امانت دست معلمان هستند و آنان کلید و اساس پیروزی هر جامعه‌ی متمدنی هستند و  نقش آنان در توسعه‌ی فرهنگ تحمل یکدیگر، گذشت و همزیستی هستدن. معلامن کوردستان سزاوار زندگی و معیشت بهتر هستند. هرگونه‌ی حمایتی را برای احقاق حقوق و خواست‌ها و امتیازیاتشان را تکرار نموده و با احترام و تقدیر از نقش و خدمات اتحادیەی معلمان کوردستان یاد می‌کنیم."

/ا.م