شهرام ناظری هنرمند پرآوازه‌ی کورد از سوی وزارت فرهنگ اقلیم کوردستان موردتقدیر قرار گرفت

ناظری در اربیل از سوی حاضران در مراسم تقدیر، گل‌باران شد

اربیل (کوردستان ۲۴)- وزارت فرهنگ دولت اقلیم کوردستان روز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ طی مراسمی در تالار مناسبت‌های "پیشوا قاضی" وزارت فرهنگ اقلیم کوردستان از سوی وزیر فرهنگ موردتقدیر قرار گرفت.

حمه حمه سعید، وزیر فرهنگ اقلیم کوردستان، در این مراسم گفت کە " استاد شهرام ناظر  کە از یک خانواده ادب‌دوست، و هنرمند متولد شده است، از اوان کودکی با هنر و ادبیات انس گرفته است. در سن هفت‌سالگی در رادیو کرمانشاه ترانه اجرا کرده است و بعداً همزمان با افزایش سن به‌طور کامل وارد عرصه‌ی هنوز و خوانندگی شده است."

وزیر فرهنگ گفت که " استاد ناظری به‌عنوان یک کورد اصیل به هنر، ترانه و موسیقی ملتش افتخار می‌کند." وی از قول استاد ناظری گفت: " موسیقی اکثر ملت‌ها دچار تغییرات زیادی شده است، اما موسیقی کوردی به همان طراوت و بدون دست‌کاری باقی مانده است. "

شهرام ناظری در این مراسم در میان گل‌باران حاضران علاوە بر وزارت فرهنگ از سوی سندیکای هنرمندان کوردستان هم موردتقدیر قرار گرفت.

 

/ا.م