هوشیار زیباری: رهبران عراق خطر وضعیت کنونی را احساس نمی‌کنند

"به خاطر توجه به منافع شخصی خود در امر حفاظت از کشور شکست خورده‌اند"
هشدار هوشیار زیباری از وضعیت کنونی عراق
هشدار هوشیار زیباری از وضعیت کنونی عراق

اربیل (کوردستان٢٤)- عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، وضعیت کنونی عراق را خطرناک توصیف کرد.

هوشیار زیباری، عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، درباره اوضاع کنونی عراق یک پیام توییتری منتشر کرد.

زیباری در پیام خود تاکید کرده که رهبری عراق به خاطر توجه به منافع شخصی خود در امر حفاظت از کشور شکست خورده‌اند.

وی یادآور شده که "نتایج انتخابات در نظر گرفته نمی‌شوند، دادگاه احکام جانبدارانه صادر می‌کند و شهروندان اولین قربانی پیامدهای اقتصادی و امنیتی هستند".

آقای زیباری همچنین تاکید کرده که رهبران عراق خطر وضعیت کنونی را احساس نمی‌کنند و لازم دانسته که همه برای نجات میهن در خود تجدید نظر کنند.

ب.ن