قوه قضائیه اقلیم کوردستان: فعالیت‌های اقلیم کوردستان در عرصه نفت و گاز قانونی هستند

"با قانون اساسی عراق مغایرتی ندارند"
میدان گازی خورمور در چمچمال - اقلیم کوردستان
میدان گازی خورمور در چمچمال - اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- بالاترین مقام قضایی اقلیم کوردستان بر قانونی بودن فعالیت‌های اقلیم در زمینه نفت و گاز تاکید کرد.

عبدالجبار عزیز حسن، رئیس قوه قضائیه اقلیم کوردستان، امروز چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ١٤٠١، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که استخراج و صادرات نفت و گاز اقلیم کوردستان، با قانون اساسی عراق مغایرتی ندارد.

در بیانیه آمده است که فعالیت‌های دولت اقلیم کوردستان در بخش نفت و گاز بنا به قوانین تصویب شده در پارلمان کوردستان در سال ٢٠٠٧ انجام می‌‌شوند و با قانون اساسی عراق نیز سازگار هستند.

وی افزوده است که مدیریت بخش نفت و گاز، طبق ماده ١١٠ قانون اساسی عراق، در انحصار دولت فدرال نیست.

همچنین یادآور شده که اصل ١١٢ قانون اساسی عراق تصریح می‌کند که (میادین کنونی) نفت و گاز به طور مشترک توسط دولت‌های اقلیم و فدرال اداره می شوند.

و در ادامه توضیح داده است که منظور از (میادین کنونی) در این اصل قانونی میادینی است که در زمان تدوین قانون اساسی در سال ٢٠٠٥ کشف شده‌اند. و بر این مبنی استدلال کرده که هر میدانی پس از سال ٢٠٠٥ کشف شود، کنترل و مدیریت آن در دست دولت اقلیم کوردستان خواهد بود.

این بیانیه در واکنش به حکم دادگاه عالی فدرال عراق مبنی بر غیرقانونی بودن فعالیت‌های اقلیم کوردستان در زمینه نفت و گاز صادر شده است.

دولت اقلیم کوردستان حکم دادگاه فدرال را به شدت رد کرده است.

مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان نیز بارها از قانونی بودن قراردادهای نفتی اقلیم دفاع کرده و تاکید نموده که بایستی مشکلات میان اربیل و بغداد از طریق مذاکره حل شوند.

ب.ن