پیام کنسول‌خانه‌ی آمریکا به مناسبت سی‌امین سالگرد برگزاری اولین انتخابات پارلمان کوردستان

ایالات‌متحده‌ی آمریکا به شراکت مهم با ملت و دولت اقلیم کوردستان افتخار می‌کند

اربیل (کوردستان ۲۴)- کنسول‌خانه‌ی آمریکا در اقلیم کوردستان در بیانیه‌ای به مناسبت سی‌امین سالگرد برگزاری اولین انتخابات پارلمان کوردستان، اقلیم کوردستان را نمونه‌ای از روحیه‌ی همزیستی صلح‌جویانه در سراسر منطقه توصیف کرد.

در بیانیه‌ی کنسولخانه‌ی آمریکا آمده است که ایالات‌متحده با اهیت بسیار به شراکت با ملت و دولت اقلیم کوردستان و هماهنگی در فرایند اصلاحات سیاسی و  اقتصادی افتخار می‌کند کە بە عامل پیشبرد دمکراسی، حقوق بشر، توسعه‌ی اقتصادی و حاکمیت قانون تبدیل‌شده است.

در ادامه‌ی این بیانیه همچنین آمده است که ایالات‌متحده‌ی آمریکا از هماهنگی با دولت اقلیم کوردستان برای تحکیم امنیت و توسعه و مقاومت اقلیم در چارچوب عراق احساس مسرت می‌کند.

شایان‌ذکر است که سی سال پیش در همین روز اولین انتخابات پارلمانی در تاریخ کوردستان در اقلیم کوردستان برگزار و به تشکیل اولین پارلمان کوردستانی منجر شد. از آن زمان تاکنون انتخابات پارلمانی کوردستان هر چهار سال یک بار  برگزار می‌شود.

/ا.م