بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان افزایش یافت

یک لیری ترک با ۹۳ دینار عراقی برابر است

اربیل (کوردستان ۲۴)– نرخ طلا و ارز روز یکشنبه اول فروردین ۱۴۰۱ به این شرح است:

یک دلار آمریکا: ۱۴۸۲ دینار عراق

یک یورو: ۱۵۶۵ دینار عراق

یک پوند انگلیس: ۱۸۴۰ دینار عراق

یک لیره‌ی ترک: ۹۳دینار عراق

هزار تومان ایران: ۵۰دینار عراق

یک دینار اردن: ۲۰۱۵ دینار عراق

بهای طلا در بازارهای کوردستان به این شرح است:

یک مثقال طلای عیار ۲۴-  ۴۴۰ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ٢١- ۳۹۰هزار  دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸- ۳۳۰ هزار دینار عراق

/ا.م