نچیروان بارزانی: فدرالیسم حاکمیت ملی عراق را تقویت می‌کند

رئیس اقلیم کوردستان در مراسم فارغ‌التحصیلی پیشمرگان دانشکده‌ی افسری قلاچوالان شرکت کرد
سخنرانی نچیروان بارزانی در مراسم فارغ التحصیلی افسران پیشمرگ
سخنرانی نچیروان بارزانی در مراسم فارغ التحصیلی افسران پیشمرگ

اربیل (کوردستان ۲۴)– نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان طی سخنانی در مراسم فارغ‌التحصیلی افسران نیروی پیشمرگه‌ی کوردستان در قلاچوالان سلیمانیه، گفت که "فدرالیسم حاکمیت ملی عراق را تضعیف نخواهد کرد در همین راستا ما می‌خواهیم برطبق قانون اساسی با یکدیگر تعامل نماییم و دولت عراق فدرال هم با نیروی پیشمرگه‌ی کوردستان همچون بخشی از نیروی دفاع عراق تعامل نماید.

رئیس اقلیم کوردستان، گفت " حفظ حاکمیت عراق ازنظر ما بسیار مهم است و حراست از اقلیم کوردستان هم همچون بخشی از عراق برای همه‌ی هم‌وطنان عراق مانند دیگر مؤسسات رسمی دارای اهمیت می‌باشد و اقتدار اقلیم کوردستان به تقویت دیگر بخش‌های عراق کمک خواهد کرد. فدرالیسم، کشور عراق را تضعیف نخواهد کرد، بلکه شراکت ما  دولت عراق را قوی‌تر خواهد کرد. چنین استنباطی در قانون اساسی عراق هم مدنظر قرار گرفته است. بنابراین ما همیشه می‌خواهیم بر اساس متن و محتوای قانون اساسی با یکدیگر تعامل نماییم. در چنین حالتی همه‌ی ما برنده‌ی فرآیند سیاسی خواهیم بود."

نچیروان بارزانی در مورد اقدامات انجام شده برای اتحاد نیروهای پیشمرگه گفت:" تاکنون لشکرهای ۱ و ۲ پشتیبانی، و ۲۲ لشکر وابسته به واحدهای ۷۰ و ۸۰، تحت فرمان وزارت پیشمرگه قرار گرفته‌اند. این هم برای پارت دمکرات کوردستان و اتحادیه‌ی مینی کوردستان و نیروهای ائتلاف مایە‌ی تقدیر است. اما اتحاد کامل نیروهای پیشمرگه نیازمند تصمیم سریع و اطمینان خاطر کامل است. نیروی پیشمرگه در نبرد علیه داعش با قهرمانی غیرقابل وصفی مبارزه کرد و مورد تقدیر ملت‌ها و مقامات عالی‌رتبه‌ی جهان قرار گرفت و همچون همیشه مایه‌ی مباهات ملت کوردستان بود. این نیروها باید بر اساس همین افتخارات باید متحد گردند. درحقیقت بر طبق قانون، ریاست اقلیم وظیفه‌ی فرماندهی کل نیروهای مسلح را بر عهده دارد، اما برای اصلاحات و اتحاد صفوف پیشمرگان باید پارت دمکرات و اتحادیه‌ی میهنی با اطمینان و بدون پشیمانی تصمیم بگیرند تا  دست مداخله‌ی احزاب در نیروی پیشمرگه کوتاه بشود. باید مداخله در امور نیروهای پیشمرگه پایان یابد، با این وصف اصلاحات حقیقی آغاز می‌شود. در غیر این صورت با بە وجود آمدن اختلافات سیاسی حزبی این دستاوردها از بین خواهد رفت. "

نچیروان بارزانی، درخصوص وضعیت داخلی اقلیم کوردستان و روابط جریان‌های سیاسی گفت که " برای کاهش اختلافات سیاسی و تأثیرات آن بر مردم کوردستان، بر اساس وظیفه‌ی قانونی خود در ریاست اقلیم کوردستان  تلاش کرده‌ایم و این تلاش‌ها را ادامه خواهیم داد و با همه‌ی جریان‌ها گفتگو خواهیم کرد. خوشبختانه اکنون زمینه‌ای ایجاد شده که جریان‌های سیاسی با نرمش در با یکدیگر تعامل می‌نمایند و از حملات رسانه‌ای علیه هم کاسته‌اند. در حقیقت ما آن‌چنان اختلافات بزرگی نداریم که غیرقابل‌حل باشند. مردم از اختلافات ما ناراحت هستند و لازم است پارلمان، دولت و قوه‌ی قضائیه به میدان رقابت‌ها تبدیل نشوند."

نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کوردستان بامداد روز یکشنبه اول خرداد ۱۴۰۱، بە منظور شرکت در مراسم فارغ‌التحصیلان دانشکده‌ی افسری قلاچوالان و گفتگو با طرف‌های سیاسی کوردستان وارد سلیمانیه شده است.

 

/ا.م