حضور رئیس اقلیم کوردستان در مراسم فارغ التحصیلی دانشکده افسری قلاچوالان

اربیل (کوردستان ٢٤) - نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کوردستان در مورد اقدامات انجام شده برای اتحاد نیروهای پیشمرگه گفت:" تاکنون لشکرهای ۱ و ۲ پشتیبانی، و ۲۲ لشکر وابسته به واحدهای ۷۰ و ۸۰ تحت فرمان وزارت پیشمرگه قرار گرفته‌اند.

.
.
.
.
.
.
.
.