وزیر پیشمرگه‌ی کوردستان: برنامه‌ی اصلاحات در وزارت پیشمرگه با موفقیت در حال اجرا است

همه‌ی پیشمرگان کوردستان تحت لوای وزارت پیشمرگه سازمان داده می‌شوند

اربیل (کوردستان ۲۴)– شورش اسماعیل وزیر پیشمرگه‌ی اقلیم کوردستان، روز یک‌شنبه اول خرداد ۱۴۰۱، در مراسم فارغ‌التحصیلی شانزدهمین دوره‌ی افسران پیشمرگ در دانشکده‌ی افسری قلاچوالان، گفت: فرایند اصلاحات در وزارت پیشمرگه‌ی کوردستان با موفقیت در حال اجرا است و در این راستا قدم‌های بزرگی برداشته‌شده است.

وزیر پیشمرگه‌ی کوردستان تصریح کرد که نباید هیچ گروه مسلحی خارج از سیطره‌ی وزارت پیشمرگه ایجاد بشود و باید همه‌ی در جهت ایجاد نیروی پیشمرگه‌ی واحد شرکت نمایند و نباید هیچگونه خط قرمزی برای اتحاد نیروهای پیشمرگه اعمال بشود.

شورش اسماعیل در ادامه‌ی این مراسم گفت که " در اصلاحات نظامی دستاوردهای داشته‌ایم. حقیقتاً اقدامات انجام‌شده در حدود انتظارات ما نیست، اما آنچه انجام داده‌ایم، کم نیست. 

وزیر پیشمرگه‌ی کوردستان در این سخنان به ممنوعیت فعالیت سیاسی در وزارت پیشمرگه، ممنوعیت پرداخت آبونه‌ی حزبی و کاهش حیف‌ومیل میلیاردها دینار و بازگردادن آن به خزانه‌ی دولت اشاره کرد.

شورش اسماعیل همچنین تأکید کرد که در کابینه‌ی نهم دولت اقلیم کوردستان یک تیم دولتی در جهت اعمال اصلاحات در وزارت پیشمرگه کار کرده است.

/ا.م