ریاست اقلیم کوردستان: رئیس اقلیم درخواست میانجیگری نکرده است

" خبر کاملا دروغ و ساختگی است "
ریاست اقلیم کوردستان
ریاست اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- دفتر رسانه‌ای ریاست اقلیم کوردستان، با انتشار بیانیه‌ای، خبر درخواست رئیس اقلیم کوردستان از شورای امنیت سازمان ملل متحد برای میانجیگیری میان اربیل و بغداد را تکذیب کرد.

متن بیانیه:

درباره انتشار خبری مبنی بر اینکه دفتر رسانه‌ای ریاست اقلیم کوردستان، در بیانیه‌ای اعلام نموده که جناب رئیس اقلیم کوردستان از شورای امنیت سازمان ملل درخواست کرده که میان اربیل و بغداد میانجیگری کند، تاکید می‌کنیم که خبر کاملا دروغ و ساختگی است و چنین بیانیه‌ای از سوی دفتر رسانه‌ای ریاست اقلیم کوردستان، منتشر نشده است.

دفتر رسانه‌ای ریاست اقلیم کوردستان

١ خرداد ١٤٠١

 

ب.ن