تاکید دولت اقلیم کوردستان و صلیب سرخ جهانی بر همکاری بیشتر آوارگان

عالیت و همکاری‌های کمیته بین‌المللی صلیب سرخ جهانی در عراق و اقلیم کوردستان مورد بررسی قرار گرفت

اربیل (کوردستان ٢٤) – مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان با پیتر ماورر رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ جهانی دیدار کرد و دو مورد همکاری بیشتر آوارگان گفتگو کردند.  

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان روز دوشنبه ٢ خرداد (٢٣ مه) در حاشیه اجلاس جهانی داووس با پیتر ماورر رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ جهانی دیدار کرد و بر حمایت و همکاری بیشتر آوارگان تاکید کردند.

در این دیدار فعالیت و همکاری‌های کمیته بین‌المللی صلیب سرخ جهانی در عراق و اقلیم کوردستان مورد بررسی قرار گرفت و طرفین بر ارتقاء سطح همکاری‌های دوجانبه در راستای همکاری بیشتر آوارگان و بخصوص معلولان تاکید کردند.

همچنین امروز نخست‌وزیر اقلیم کوردستان با داووس با شیخ محمد بن حمد آل ثانی وزیر صنعت و تجارت قطر دیدار کرد و طرفین در مورد ارتقاء سطح روابط اقلیم کوردستان و قطر و بخصوص در زمینه تجارت و بهره‌گیری از تجربه قطر در راستای توسعه سرمایه‌گذاری و پیشبرد نظام بانکی اقلیم کوردستان، گفتگو کردند.