مشاور رئیس اقلیم: همه جریان‌های سیاسی به برگزاری انتخابات آتی پارلمان در موعد مقرر توجه دارند

"همه باید منافع عالی اقلیم کوردستان را در نظر داشته باشند"
توجه همه جریان‌های سیاسی اقلیم به برگزرای انتخابات آتی پارلمان در موعد مقرر
توجه همه جریان‌های سیاسی اقلیم به برگزرای انتخابات آتی پارلمان در موعد مقرر

اربیل (کوردستان٢٤) – مشاور عالی رئیس اقلیم کوردستان، از گرایش همه جریان‌های سیاسی اقلیم به برگزرای انتخابات آتی پارلمان در موعد مقرر خبر داد.

دلشاد شهاب، مشاور عالی رئیس اقلیم کوردستان، درباره برگزاری انتخابات دور ششم پارلمان کوردستان، با شرکت در گفتگوی خبری شبکه کوردستان٢٤، اظهار داشت که جریان‌های سیاسی از اقدام رئیس اقلیم کوردستان برای همگرایی استقبال کرده‌اند.

هفته گذشته، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان ضمن سفر به سلیمانیه با رهبران جریان‌های غالب سیاسی اقلیم دیدار و آنها را به همگرایی در راستای برگزاری انتخابات پارلمان در موعد مقرر دعوت نمود.

مشاور عالی رئیس اقلیم، تاکید کرد که از محتوای دیدارهای رئیس اقلیم با جریان‌های سیاسی، از نشست اعضای دفاتر سیاسی پارت دموکرات و اتحادیه میهنی کوردستان، همچنین از دیدار اخیر نماینده سازمان ملل با جریان‌های سیاسی، پیداست که همه به برگزاری انتخابات در موعد مقرر توجه دارند.

وی خاطرنشان کرد که همه باید منافع عالی اقلیم کوردستان را در نظر داشته باشند.

ب.ن