تاکید وزارت پیشمرگ بر توجه به مدیریت دقیق‌ جنگ رسانه‌ای

در سمینار؛ پیشمرگ در فرایند توانمندسازی آگاهی
سمینار پیشمرگ در فرایند توانمندسازی آگاهی
سمینار پیشمرگ در فرایند توانمندسازی آگاهی

اربیل (کوردستان٢٤) – طی سمیناری بر توجه بیشتر وزارت پیشمرگ به مدیریت دقیق‌ جنگ رسانه‌ای و در چهارچوب آن شبکه‌های اجتماعی تاکید شد.

وزارت پیشمرگ اقلیم کوردستان، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که امروز سه‌شنبه، تحت عنوان (پیشمرگ در فرایند توانمندسازی آگاهی) با حضور کارشناسان یونانی، سمیناری برگزار کرده‌اند و در آن بر اهمیت راهبردهای جنگ رسانه‌ای تاکید شده است.

بر پایه اطلاعیه، در این سمینار پروفسور سیوفانیس پاپا ساناسیو، و پروفسور نیکوس پانایوتو، اعضای هیئت علمی دانشگاه اریستوتل یونان، خاطر نشان کرده‌اند که جنگ رسانه‌ای بر نقشه و تاکتیک جنگ میدانی تاثیر مستقیم دارد و هر طرفی که در زمینه آن تجربه بیشتری داشته باشد، امکان پیروزی وی در جنگ بیشتر خواهد بود.

در این سیمینار همچنین بر توجه بیشتر وزارت پیشمرگ به مدیریت دقیق‌تر جنگ رسانه‌ای و در چهارچوب آن شبکه‌های اجتماعی تاکید شده است.

مدیریت رسانه نظامی و نحوه تعامل آن با حوادث و سیستم‌های ایدئولوژیک، از دیگر موضوع‌های مورد بحث و بررسی در این سیمینار بوده است.

ب.ن