هیئت بلندپایه وزارت پیشمرگ کوردستان با فرمانده فرماندهی نیروهای مشترک عراق دیدار کرد

"اوضاع امنیتی مناطقی را که با خلاء امنیتی روبرو شده‌اند بررسی کردند"
دیدار هیئت بلندپایه وزارت پیشمرگ کوردستان با فرمانده فرماندهی نیروهای مشترک عراق
دیدار هیئت بلندپایه وزارت پیشمرگ کوردستان با فرمانده فرماندهی نیروهای مشترک عراق

اربیل (کوردستان٢٤)- انجام عملیات مشترک در مناطقی که با خلاء امنیتی روبرو هستند، در دیدار هیئت بلندپایه وزارت پیشمرگ کوردستان با فرمانده فرماندهی نیروهای مشترک عراق، مورد توجه قرار گرفت.

یک منبع امنیتی گزارش داد که هیئتی بلندپایه از وزارت پیشمرگ کوردستان با فرمانده فرماندهی نیروهای مشترک عراق دیدار کرده و اوضاع امنیتی مناطقی را که با خلاء امنیتی روبرو شده، بررسی کرده‌اند.

به گزارش این منبع امنیتی، انجام عملیات مشترک در مناطقی که با خلاء امنیتی روبرو هستند در این دیدار مورد توجه قرار گرفته است.

هیئت وزارت پیشمرگ از سوی سپهبد عبدالامیر الشمری، معاون فرمانده عملیات مشترک عراق و مدیرکل اطلاعات و امنیت عراق مورد استقبال قرار گرفت.

ب.ن