مجلس نمایندگان عراق فدرال قانون امنیت غذایی را تصویب کرد

این قانون تسهیلاتی را برای دولت مصطفی کاظمی به‌عنوان دولت راه‌اندازی امور فراهم خواهد کرد

اربیل (کوردستان ۲۴)- مجلس نمایندگان عراق روز چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱، با اکثریت آرا پیش‌نویس قانون امنیت فدایی را تصویب کرد.

قانون امنیت غذایی پیش‌ازاین در قالب یک لایحه‌ی پیشنهادی دولت به مجلس ارائه شد، اما دادگاه فدرال عراق با صدور حکمی تأکید کرد که دولت در وضعیت پیشبرد امور حق ارائه‌ی این‌گونه لوایح به مجلس را ندارد و درنهایت این قانون در قالب یک طرح پیشنهادی مجلس به تصویب رسید.

درحالی‌که نیروهای سیاسی عراق تاکنون نتوانسته‌اند در مورد تشکیل دولت جدید به توافق دست یابند، دولت پیشبرد امور به ریاست مصطفی کاظمی، در تلاش است که با تصویب قانون امنیت غذایی اختیارات لازم برای تخصیص بودجه به برخی بخش‌های فوری ازجمله برای پرداخت سبدهای غذایی به شهروندان، پرداخت بدهی واردات گاز از ایران در آستانه‌ی ورود به فصل تابستان را پیدا کند.

تصویب  این قانون در حالی است کە درآمدهای نفتی عراق به میزان بسیار افزایش یافته است و بە دلیل انتخاب نشدن دولت جدید دولت فعلی امکان برداشت از این اموال را ندارد.

اعضای فراکسیون‌های مختلف کوردستانی در مجلس نمایندگان عراق، در پی اختصاص بخشی از  بودجه‌ی تعیین در چارچوب این قانون به موارد ضروری اقلیم کوردستان، به این قانون رأی دادند.

/ا.م