شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران قطع‌نامه صادر کرد

از ۳۵ کشور عضو شورای حکام، ٣٠ نفر به آن رأی مثبت دادند و تنها چین و روسیه با آن مخالفت کردند
شورای حکام آژانس بین‌المللی انژری اتمی قطع‌نامه‌ای علیه ایران منتشر کرد
شورای حکام آژانس بین‌المللی انژری اتمی قطع‌نامه‌ای علیه ایران منتشر کرد

اربیل (کوردستان ۲۴)- شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عصر چهارشنبه ۱۸ خرداد با اکثریت قاطع، قطع‌نامه‌ای را علیه جمهوری اسلامی به تصویب رساند و "نگرانی عمیق" خود نسبت بە عدم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را ابراز داشت.

از ٣۵ کشور عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سی کشور به این قطعنامه رأی مثبت دادند. دو کشور چین و روسیه رأی مخالف و سه کشور هند، پاکستان و لیبی هم رأی ممتنع دادند.

در این قطعنامه شورای حکام از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواستە است کە بدون اتلاف وقت با آژانس انرژی اتمی همکاری کنند.

کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان روز ۱۷ خرداد طی درخواستی از شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستند کە ایران را به دلیل عدم همکاری با آژانس محکوم کند.

سازمان انرژی اتمی ایران ساعاتی پیش از صدور این قطع‌نامه با صدور بیانیه‌ای از قطع فعالیت تعدادی از دوربین‌های نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر دادە بود.

سازمان انرژی اتمی ایران در بیان‌نامه‌ای اعلام کرد که تنها دوربین‌های "فرا پادمانی" قطع شده است و ایران موظف به نصب آن‌ها نبوده، اما از روی "حسن نیت" حاضر به نصب آن‌ها شده است.

آژانس انرژی اتمی ایران همچنین گفته است که بیش از ۸۰ درصد از دوربین‌های موجود آژانس، دوربین‌های پادمانی هستند که همچون گذشته فعالیت آن‌ها ادامه خواهد یافت.

رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پیش‌تر جمهوری اسلامی را متهم کردە بود که به برخی از پرسش‌های این نهاد پاسخ نداده و درباره‌ی منشأ مواد رادیواکتیو کشف‌شده در سه مکان اعلام نشده، پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای از ایران دریافت نکرده است.

/ا.م