وزارت منابع طبیعی: هیچ دادگاهی در بغداد صلاحیت صدور احضاریه‌ برای شرکت‌های نفتی بین‌المللی را ندارد

"شرکت‌های نفت بر اساس قانون نفت و گاز اقلیم کوردستان فعالیت می کنند"
وزارت منابع طبیعی دولت اقلیم کوردستان احضاریه دادگاه عالی فدرال عراق را بی‌اعتبار خواند
وزارت منابع طبیعی دولت اقلیم کوردستان احضاریه دادگاه عالی فدرال عراق را بی‌اعتبار خواند

اربیل (کوردستان٢٤)- وزارت منابع طبیعی دولت اقلیم کوردستان، احضاریه دادگاه عالی فدرال عراق به شرکت‌های نفتی بین‌المللی را بی‌اعتبار خواند.

وزارت منابع طبیعی دولت اقلیم کوردستان، با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که دادگاه عالی فدرال عراق، هیچ اختیاری برای صدور احضاریه به شرکت‌های نفتی بین‌المللی که در اقلیم کوردستان فعالیت می کنند را ندارد.

در اطلاعیه آمده است که این شرکت‌ها - که شامل Addax، DNO، Genel، Gulf Keystone، HKN، Shamaran، و Western Zagros هستند، بر اساس قانون نفت و گاز اقلیم کوردستان (شماره ٢٢ در سال ٢٠٠٧) فعالیت می کنند.

اطلاعیه، احضاریه‌های دادگاه عالی فدرال عراق را آخرین مورد از یک سری اقدامات غیرقانونی دانسته است که توسط وزیر نفت و کارکنانش در دولت موقت فعلی بغداد صورت گرفته‌اند و تاکید کرده است که "این اقدامات غیرقانونی ظاهرا بر اساس حکم دادگاهی در بغداد است که خود را دادگاه عالی فدرال می‌نامد".

همچنین خاطرنشان کرده که این موارد، پس از آن صورت گرفته‌اند که "به اصطلاح دادگاه عالی فدرال، حکمی با انگیزه سیاسی در ١٥ فوریه ٢٠٢٢ صادر کرد و ادعا کرد که قانون نفت و گاز سال ٢٠٠٧ را باطل اعلام می‌کند".

وزارت منابع طبیعی دولت اقلیم کوردستان تاکید کرده است: "هیچ دادگاهی در بغداد صلاحیت صدور چنین احضاریه‌هایی را ندارد".

روسای چهارگانه اقلیم کوردستان نیز پیش از این حکم دادگاه فدرالی عراق را مردود دانستند.

ب.ن