سخنگوی دولت: دولت اقلیم کوردستان دو شرکت نفتی تاسیس می‌کند

"به منظور اکتشاف و صادرات نفت"
تاسیس دو شرکت نفتی از سوی دولت اقلیم کوردستان
تاسیس دو شرکت نفتی از سوی دولت اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- دولت اقلیم کوردستان سازوکار توافق با دولت فدرال در مورد پرونده نفت را روشن کرد و کار برای ایجاد دو شرکت نفتی را تایید نمود.

جوتیار عادل، سخنگوی دولت اقلیم کوردستان، امروز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد که مذاکرات با بغداد در مورد پرونده های نفت و بودجه و دیگر موارد ادامه دارند.

وی تاکید کرد که دولت اقلیم تمام اطلاعات در مورد پرونده نفت را در اختیار اداره نظارت مالی فدرال قرار داده است، اما دولت فدرال در طول سال جاری چنانکه لازم است به تعهدات خود عمل نکرده است.

همچنین خاطر نشان کرد که دولت اقلیم کوردستان برای مدت ٥٠ سال با ترکیه قرارداد دارد که نفت را فقط از طریق خط انتقال جیهان صادر کند و اکنون در حال اقدام برای تاسیس دو شرکت نفتی است.

سخنگوی دولت اقلیم کوردستان، تصریح کرد که یکی از شرکت‌ها مختص اکتشاف نفت می‌باشد و دیگری به بازاریابی و صادرات نفت اختصاص خواهد داشت.

اسامی شرکت‌ها را نیز کروک و کومو اعلام کرد و تاکید نمود که این آخرین گزارش دولت اقلیم به بغداد درباره پروند نفت است.

ب.ن