تلاش عمار حکیم برای بازگشت مقتدی صدر به روند سیاسی عراق

اکنون در میان چارچوب هماهنگی نیز اختلاف نظر بر سر تشکیل دولت بدون حضور جریان صدر وجود دارد.

اربیل (کوردستان ٢٤) – عمار حکیم رئیس جریان حکمت ملی رایزنی‌های خود را برای انصراف مقتدی صدر رهبر جریان صدر از روند سیاسی عراق و بازگشت اعضای این جریان به مجلس نمایندگان عراق آغاز کرده است.

رحیم عبودی ار مقامات جریان حکمت با اشاره به رایزنی‌های عمار حکیم، تاکید کرد که در صورت عدم موفقیت این رایزنی‌ها تشکیل دولت از سوی چارچوب هماهنگی شیعه به امری واقع تبدیل می‌شود.

اکنون در میان چارچوب هماهنگی نیز اختلاف نظر بر سر تشکیل دولت بدون حضور جریان صدر وجود دارد. برخی بر حضور جریان صدر در دولت آتی تاکید دارند، اما نیروهای که از حمایت ایران برخوردارند، آمادگی خود را برای تشکیل دولت بدون حضور جریان صدر اعلام کرده‌اند.