عضو دفتر سیاسی پارت دمکرات کوردستان: بدون پیش‌شرط وارد هیچ فرآیندی نخواهیم شد

"پارت دمکرات هیچ‌وقت فرآیند سیاسی و دمکراتیک در عراق را تحریم نخواهد کرد"
null
null

اربیل (کوردستان ۲۴)- عضو دفتر سیاسی پارت دمکرات کوردستان می‌گوید بدون پیش‌شرط وارد هیچ فرآیند سیاسی نخواهیم شد و قانون اساسی، سازش، شراکت و توازن از اصول اساسی تشکیل دولت آینده‌ی عراق هستند.

جعفر ایمنکی عضو دفتر سیاسی پارت دمکرات کوردستان به کوردستان۲۴ گفت: "ما به‌عنوان پارت دمکرات کوردستان فرآیند سیاسی عراق و فرآیند دمکراسی در عراق را تحریم نخواهیم کرد و خود را به حاشیه نخواهیم برد، اما بدون پیش‌شرط هم وارد هیچ فرآیندی نخواهیم شد."

ایمنکی گفت که " ازنظر ما باید احترام به قانون اساسی و اصول ملی، شراکت و توافق محفوظ باشد، آن‌وقت هرکدام از طرف‌های سیاسی عراقی از شیعه یا سنی و کوردها شریک ما هستند و با آنان گفتگو می‌کنیم و به توافق خواهیم رسید. این کشور بدون دولتی نیرومند اداره نخواهد شد."

این عضو دفتر سیاسی پارت دمکرات کوردستان همچنین گفت که" اگر وضعیت در عراق همچنان مخدوش باشد، ما در اقلیم کوردستان از همه بیشتر زیان خواهیم دید. موشک و پهپاد برایمان می‌آید. به همین خاطر ما باید در عراق نیرومند باشیم."

/ا.م