تداوم اختلاف میان شیعیان بر سر پست نخست‌وزیر؛ احتمال نامزدی مستقل

تاکنون چندین دیدار و نشست میان جریان‌‌های چارچوب هماهمنگی شیعە برای انتخاب نامزد پست نخست‌وزیری برگزار شدە، اما نتیجه‌ای حاصل نشدە است.

اربیل (کوردستان ٢٤) – رفیق سامرائی از نمایندگان ائتلاف فتح در مجلس نمایندگان عراق از احتمال نامزدی فردی مستقل برای احراز پست نخست‌وزیری عراق خبر داد.

رفیق سامرائی بە خبرگزاری بورسا گفت: تمام جریان‌ها در انتخاب نخست‌وزیر و تشکیل دولت آینده مشارک خواهند بود.

وی همچنین اظهار داشت: چارچوب هماهنگی شیعە خواهان مشارکت تمام جریان‌ها در انتخاب نخست‌وزیر می‌باشد و احتمال دارد نامزد این پست فردی مستقل باشد.

تاکنون چندین دیدار و نشست میان جریان‌‌های چارچوب هماهمنگی شیعە برای انتخاب نامزد پست نخست‌وزیری برگزار شدە، اما نتیجه‌ای حاصل نشدە است.