بیش از دوسوم مبادلات مرزی عراق و ایران از طریق گذرگاه‌های مرزی سلیمانه انجام شده است

مبادلات تجاری اقلیم کوردستان با ایران از ٢ در سال ٢٠١٩ تاکنون به ۶میلیارد دلار افزایش یافته است
پایانه‌ی مرزی پرویز خان در مرز استان سلیمانیه با ایران
پایانه‌ی مرزی پرویز خان در مرز استان سلیمانیه با ایران

 اربیل (کوردستان۲۴)- استاندار سلیمانیه اعلام کرد که بیش از دوسوم مبادلات تجاری عراق و ایران از اقلیم کوردستان عراق بوده است.

پایگاه خبری اقتصادی «یس عراق»، به نقل "هوال ابوبکر"، استاندار سلیمانیه، گفت که مبادلات تجاری اقلیم کوردستان و ایران که در سال ۲۰۱۹ معادل ۲٫۶ میلیارد دلار بوده،. اکنون به ۶ میلیارد دلار افزایش یافته است.

استاندار سلیمانیه گفت که "مدیریت درست بازرگانی در سلیمانیه، هماهنگی با کنسولگری ایران در سلیمانیه و حمایت اقلیم کوردستان" دلیل این افزایش بوده است.

به گفته‌ی هوال ابوبکر از مجموع گذرگاه‌های مرزی رسمی میان ایران و عراق، 6 گذرگاه در مرز استان سلیمانیه  با ایران واقع شده است. وی همچنین گفت که بخشی از مبادلات تجاری ایران هم از طریق فرودگاه سلیمانیه انجام می‌شود.

استاندار سلیمانیه در گفتگو با وبگاه "یس عراق" همچنین از افتتاح هفتمین گذرگاه میان این استان با ایران در آینده‌ای نزدیک در منطقەی "سازان" و "تیله‌کو" خبر داده است.

مبادلات تجاری ایران و عراق در سال ۲۰۲۱ بیش از ۹ میلیارد دلار بوده که ۶ میلیارد  یعنی دوسوم آن از اقلیم کوردستان  انجام شده است.

/ا.م