فرماندهان نیروهای پیشمرگه و نیروهای امنیتی عراق باهم دیدار کردند

این دیدار با مشارکت فرمانده‌ی نیروهای فرانسه و مشاوران نظامی آمریکا برگزار شد

اربیل (کوردستان۲۴)- رئیس ستاد مشترک نیروهای پیشمرگه و فرماندهی عملیات مشترک درباره‌ی ارتقای روابط در سطح فرماندهان میدانی نیروها گفتگو کردند.

وزارت پیشمرگه‌ی دولت اقلیم کوردستان روز چهارشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۱، در بیانیه‌ای اعلام کرد که " نشست مشترک نیروهای پیشمرگه و نیروهای امنیتی عراق فدرال در بارگاه محور ۶ مخمور به ریاست سپهد عیسی عوزیر رئیس ستاد مشترک نیروهای پیشمرگه‌ی کوردستان و سپهبد "حامد لفته" رئیس ستاد فرماندهی عملیات مشترک برگزار گردید.

بیشتر: یک هیئت بلند پایه امنیتی وارد اربیل شد

بر اساس این بیانیه، در این نشست که با حضور "کلنل لانس" فرماندهی نیروهای فرانسه در عراق و اقلیم کوردستان و مشاوران نظامی آمریکا برگزارش شد، روابط و هماهنگی نیروهای پیشمرگه و نیروهای امنیتی عراق موردگفتگو قرار گرفت. 

در ادامه‌ی این نشست بر تقویت روابط در سطح فرماندهی میدان‌ها تأکید گردید و مقرر شد که در همه‌ی مناطق هماهنگی‌های بیشتر انجام شود.

در پایان این گفتگو مقرر شد که این همکاری‌ها برای بهبود وضعیت امنیتی منطقه تداوم یابند.

 

/ا.م