کشف شهر باستانی دوره اشکانیان در اقلیم کوردستان

"پادشاه آدیابن بر آن حکمرانی کرده است"
kurdistan24.net

اربیل (کوردستان٢٤) – محقق آلمانی از احتمال وجود یک شهر باستانی دوران اشکانیان، در اقلیم کوردستان خبر داد.

سازمان میراث فرهنگی اقلیم کوردستان اعلام کرد؛ بر پایه مطالعاتی که از سوی مایکل براون، محقق موسسه باستان‌شناسی دانشگاه هایدلبرگ آلمان، انجام شده، شواهد از احتمال وجود یک شهر باستانی در اطراف قلعه ربنه – میرقولی در منطقه کوهستانی پیره مگرون در استان سلیمانیه اقلیم کوردستان خبر می‌دهند.

کوهستان پیره مگرون بخشی از رشته کوه‌های زاگرس را تشکیل می‌دهد و قلعه ربنه – میرقولی در دامنه آن واقع شده است، شواهد به دست آمده در نتیجه مطالعات تیم باستان‌شناسی آلمان، احتمال وجود شهر گمشده (ناتونیا) در آن منطقه را نشان می‌دهند.

(ناتونیا) یک پادشاهی و بخشی از امپراتوری اشکانیان بوده که نزدیک به ۲ هزار سال پیش در غرب رشته کوه‌های زاگرس قرار داشته است.

سکە‌ها و نقش‌برجسته‌های کشف شده در این منطقه از شواهد پیدایش شهر گمشده ناتونیا هستند.

امپراتوری اشکانیان ۲۴۷ - ۲۲۴ پیش از میلاد، منطقه وسیعی از آسیا از جمله ایران و عراق را تحت کنترل داشته است.

باستان‌شناسان در طول سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۲ با استفاده از پهپاد از منطقه تصویربرداری کرده‌اند و پس از کشف دو نقش برجسته در ورودی‌های منطقه دریافته‌اند که پادشاه آدیابن، از پادشاهان امپراتوری اشکانیان بر آن حمکرانی کرده است.

ریبین محمد رشید، باستان‌شناس و نماینده سازمان میراث فرهنگی اقلیم کوردستان که تیم باستان‌شناسی را در طول تحقیقات همراهی کرده است، به کوردستان ٢٤ گفت: نتایج نشان داده‌اند که احتمالا نقش برجسته‌ها حاوی یک پیام سیاسی از دوران خود هستند.

مایکل براون، در مقاله‌ای نوشته است که قلعه ربنه – میرقولی تقریبا به قلعه "هلمز دیپ" معروف به قلعه ارباب حلقە‌ها شبیه است.

وی تاکید کرده که این قلعه نقش مهمی در روابط امپراتوری اشکانیان با روم، هند و چین داشته و احتمالا اشکانیان نزدیک به ۱۰۰ سال از آن استفاده کرده‌اند.

محققان تاکید کرده‌اند که هنوز ابعاد مهمی از تاریخ امپراتوری اشکانی ناشناخته مانده است.

ب.ن